Opatówek (woj. wielkopolskie): podsumowanie kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!”

26 stycznia 2023

Nadszedł czas na podsumowanie kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!”, w którą zaangażowała się w 2022 r. Gmina Opatówek. Patronat nad tą akcją objął Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, zaś ambasadorką kampanii była pani Sylwia Janiczak-Malewska, Wicedyrektor Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku. Inicjatorem kampanii była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku, zaś partnerami: Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Komisariat Policji w Opatówku, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku, GKRPA w Opatówku.

Głównym celem kampanii było poszerzenie wiedzy na temat problemu alkoholowego w społeczeństwie. By sprostać temu zadaniu, organizatorzy przygotowali wiele ciekawych inicjatyw, w które włączyć mogły się różne grupy wiekowe, począwszy od uczniów szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, a skończywszy na ich rodzicach i opiekunach oraz mieszkańcach Gminy, którym zależy na bezpieczeństwie i zdrowiu.

Wśród inicjatyw, które podjęto w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!”, warto wspomnieć o:

– dyżurze pomocowo-informacyjnym (17.11.2022), zorganizowanym przez przedstawicieli Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku oraz członków GKRPA w Opatówku;

– warsztatach DEBATA przeprowadzonych w klasach pierwszych ZS im. S. Mikołajczyka w Opatówku (28–29.11.2022). Celem programu jest uświadomienie zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji alkoholowej oraz używania substancji psychoaktywnych. Trenerzy z Centrum Działań Profilaktycznych, Grzegorz Kucharczyk i Dawid Droździkowski, zaproponowali młodzieży udział w ćwiczeniach w formie dramy, które bardzo spodobały się uczestnikom. Jak mówią organizatorzy: Warsztaty wskazały młodzieży, jak cienka jest granica między trzeźwym życiem a uzależnieniem;

– zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych dla rodziców (18.11.2022), które poprowadziła Sylwia Dziedziczak. Ich celem było przybliżenie tematyki szkodliwości alkoholu dla dzieci i młodzieży;

Wystawa– zajęciach w ZS im. S. Mikołajczyka w Opatówku przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i Komisariatu Policji w Opatówku na temat bezpieczeństwa na drodze (1.12.2022);

– konkursie plastycznym na plakat pt. „Przeciw Pijanym Kierowcom!” dla uczniów Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku (22.12.2022). Jak informują organizatorzy, poziom artystyczny prac był na bardzo wysokim poziomie. Laureatom wręczono nagrody książkowe.

Gmina Opatówek w 2022 r. została włączona do Wielkiej Koalicji Gmin na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Serdecznie gratulujemy zaangażowania w tak ważną sprawę, jaką jest promocja zdrowego stylu życia i ochrona młodego pokolenia przed zagrożeniami współczesności.