„Powstrzymaj pijanego kierowcę”

16 lipca 2014

logo_PPKKrakowska Akademia Profilaktyki zwyciężyła w konkursie PARPA na przygotowanie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do świadków sytuacji, w której osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu zamierza prowadzić lub prowadzi samochód – „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Nasz projekt uzyskał najwyższą ocenę PARPA.

Tragiczne wypadki z udziałem nietrzeźwych pokazały, jak złożonym problemem jest jazda po alkoholu. Kluczowa jest zmiana postaw różnych grup i osób, m.in. rodzin, pasażerów czy sprzedawców alkoholu. Celem działań, które realizowaliśmy na zlecenie Agencji, było podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm kierowcy oraz możliwych skutków jazdy po pijanemu.  Przekonywaliśmy, że zawsze należy reagować na przypadki prowadzenia pod wpływem alkoholu i pokazywaliśmy, jak powinna wyglądać wzorcowa reakcja każdego z nas.

okladka_powstrzymajProjekt rozpoczęliśmy od diagnozy. Na zlecenie PARPA prowadziliśmy badanie opinii wśród samorządowców w całej Polsce. Celem było rozpoznanie aktywności samorządów w obszarze przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. Okazało się, że aż 92% gmin w Polsce uznaje zajmowanie się problemem pijanych kierowców za ważne. Najczęściej gminy angażują się w kampanie edukacyjne oraz rozpowszechniają ulotki wśród mieszkańców.

Nasze działania pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” otrzymały poparcie m.in. Komendy Głównej Policji, Rzecznika Praw Obywatelskich i Kościoła. W ramach akcji nawiązaliśmy współpracę z ekspertami: przedstawicielami Policji, psychologami transportu, reprezentantami organizacji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.

66Na zlecenie PARPA opracowaliśmy serię filmów edukacyjnych pokazujących, jak reagować na nietrzeźwych kierujących. Spoty w lipcu były emitowane przez telewizję publiczną. O naszych działaniach informowały najważniejsze media w Polsce: TVP1, TVP2, TVN, TVN24, Polsat, Polskie Radio, RMF FM, Radio Zet i wiele innych.

Działania pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” miały charakter ogólnopolski i były oparte na współpracy z samorządami – w szczególności lokalnymi strukturami odpowiedzialnymi za rozwiązywanie problemów alkoholowych.

CD_pijaniDla wszystkich gmin w Polsce przygotowaliśmy materiały pomocne przy planowaniu i realizacji lokalnych działań z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. To przewodnik zawierający program profilaktyczny do realizacji w szkołach nauki jazdy oraz materiały multimedialne do wykorzystania w gminnych działaniach profilaktycznych.

Więcej informacji o naszej współpracy z PARPA przy „Powstrzymaj pijanego kierowcę” można znaleźć na www.powstrzymaj.pl.