Województwo zachodniopomorskie: materiały „Reaguj na przemoc!” cenione za czytelny przekaz

6 lipca 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego włączył się w kampanię Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Jak informuje Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Anna Nowak, samorząd od wielu lat podejmuje działania na rzecz edukowania i informowania opinii publicznej o problemie przemocy. Zawsze bardzo chętnie przyłącza się do interesujących, innowacyjnych projektów, które przyczyniają się do utrwalenia i uświadomienia społeczeństwu wiedzy w tym zakresie.

Materiały kampanii zostały przekazane przedstawicielom Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas Regionalnej konferencji na temat uzależnień w Międzywodziu ulotki „Reaguj na przemoc!” trafiły także do urzędników. Jak wyjaśnia Anna Nowak, Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej, materiały profilaktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem ze względu na prosty i czytelny przekaz.